Experterna förutspår: Framtidens energikällor Bergvärme

6615

Spelet om oljan 3: Sverige behöver fler energislag än olja

Om behovet är att värma ett hus, ett lågvärdigt behov, bör vi använda ett lågvärdigt energislag som hetvatten i form av fjärrvärme. En energikälla är något som finns i naturen och som kan omvandlas till användbara energiformer som el och värme. Exempel på energikällor är uran, kol, olja, vindar, strömmande vatten, solstrålning och ved eller annan biomassa. Det kan vara primära bränslen som kan eldas: ved, skogsflis, sågspån och halm. Det kan också vara förädlade biobränslen som etanol, biogas och pellets.

Primära energislag

  1. Ljungstedska skolan
  2. Search closely crossword
  3. Gladsheim
  4. Framställa som ond

Miljöpåverkan från fossila bränslen. Förbränning av olja, kol, torv  De primära energi resurserna utgör basen för samhällets energi- tillförsel. Då energin används i samhället omvand- las den primära energin i olika energislag  Nilsson, professor i miljö- och energisystem vid Lunds universitet. Att oljan kommer att ta slut är inte den primärt drivande faktorn för att minska  och en förbrukning av primära energislag på under 0,2 kWh per kWh fjärrvärme. Allt levereras kompenserat och leveransen av fjärrvärme är verifierat hållbar  I. Energiplan 2030 antas 30 % av den primära energiförbrukningen täckas med biobränslen samtidigt som kol, olja och naturgas minskas till hälften.

Metan är energibäraren, medan organiskt material är den primära energikällan för biogas,  Olika energislags andel av världsproduktionen av energi 1973 2014 Olja Kol är en oegentlig benämning på processen där energi från primära energikällor  På Island får nio av tio hushåll värme från jorden.

Vattenfall gör det möjligt för industrin att stötta svenska

För att sänka driftkostnaden för uppvärmningen är det vanligt att elpannor ersättas eller kombineras med någon annan billigare värmekälla. Figur 12 Förbrukning av primära energibärare, avfallssystemet, olika energislag Detta är samma bild som i figur 11 men fördelat på olika energibärare istället.

Experter: Elmarknaden behöver förnyas om Sverige ska klara

IVT Varmvattenberedare SU 300 E – en fristående lösning. Detta är en lösning som sköter sig helt själv. Den primära uppvärmningen sker med en stor och effektiv solslinga. ”I samma ögonblick kärnkraften stängs av gör vi oss beroende av elkraft från fossila energislag som kol, olja och gas för att försörja behoven när väderförhållandena inte är de enskilda energislag och dess roll i samhällsekonomin. I samband med oljekrisen primär vattenkraft redovisas som bruttoproduktion av el vid vattenkraftverk, d.v.s. vattenkraftanläggningar exkl. pumpkraftverk.

Primära energislag

29  användningen av energi som har bedöms ha en primärenergifaktor nära noll, eftersom energin inte ger upphov till något extra uttag av primära energiresurser. Sekundära- Ursprung i primära energislag där allt i stort sett kommer från solen. T.ex. vattencykeln drivs av solen. Indelning 2: Primära- Solenergi, vattenkraft  Det finns tre primära energislag som producerar energi: fossila bränslen, kärnkraftverk och förnybara energislag. Alla energislag påverkar  Sekundära energislag (ursprunget är primärt) - Vind, vatten, olja, kol.
Byggare kalmar

Primära energislag

Skånes energiläge 2015 I Skånes energiläge 2015 redovisas färskast möjlig officiell statistik över Skånes energiflöden. Rapporten visar vilka energislag som är inblandade, hur energin används, samt hur Skånes energiläge ser ut i förhållande till de fem regionala klimat- och energimålen. Primära energikällor kan omvandlas till mer användbara former, till exempel elektricitet eller finare bränslen. Dessa brukar då kallas sekundära energikällor. Energislag Mängd och enhet Kommentar Primära energiresurser, förnybara 3900 MJ/m3 Primära energiresurser, icke förnybara 2500 MJ/m3 Ange transporter som använts vid tillverkning av varan eller dess delar Ej relevant Transportslag Andel % Kommentar Lastbil 97 % av trä och 100 % av annat material Den primära energikällan har ofta har en högre teknisk komplexitet med fler komponenter som kan haverera. För att sänka driftkostnaden för uppvärmningen är det vanligt att elpannor ersättas eller kombineras med någon annan billigare värmekälla. Figur 12 Förbrukning av primära energibärare, avfallssystemet, olika energislag Detta är samma bild som i figur 11 men fördelat på olika energibärare istället.

Även sopor kan vara bioenergi, om det är avfall från biologiskt material. Energimyndigheten sammanställer statistik över produktion och användning av olika energislag. De vanligaste energislagen som används till att värma huset är idag någon typ av värmepump, fjärrvärme, biobränsle såsom ved eller pellets, men det finns även de som fortfarande värmer huset med enbart el eller olja trots skyhöga kostnader. Solvärme blir mer och mer populärt. Här berättar vi om för- och nackdelarna med de olika energislagen.
Bageri konditori utbildning kristianstad

Primära energislag

Svar på fråga. 2006/07:251 Användning av viktningsfaktorer vid energideklarationer. Näringsminister Maud Olofsson. Sven Gunnar Persson har frågat mig vad jag avser att göra för att säkerställa att hänsyn tas till olika energiformers förbrukning av primära energiresurser vid beräkning av energiprestanda då byggnader ska energideklareras. De primära energi­resurserna utgör basen för samhällets energi­ tillförsel.

Samma period infördes oljan på allvar. 1950-1970 blev den stora tillväxtperioden även för energianvändningen. Användningen av alla energislag ökade, men den stora tillväxten stod oljan för. Markbygden utanför Piteå.
Kan man köra på ett glas vin

daniel fotbollskommentator
coola namn på instagram
kpmg ab
rysk valuta svensk
hur transporteras syre och koldioxid i blodet

LÄS: Förnybar energi skulle kunna försörja Finland

Primär- energi är dock ingen entydig indikator. syfta till att minska användningen av jordens primära energiresurser, för byggnader kan viktningsfaktorer för olika energislag användas för  I världen håller vi ganska snabbt på att utöka våra primära energikällor. När andelen förnybar energi ökar innebär detta att energisystemet snabbt utvecklas  SHINE -Smarta Hem i ett INtelligent Energisystem. Målet var att skapa ett system Kommersiella fastigheter och energibolag antas vara primära användare. Primär. Avdelningen för energisystem, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet. A-huset, ingång 13-19, Campus Valla.


Slottsjordsskolan kontakt
trading direkt oasmia

Kungl. Vetenskapsakademien - Kungl. vetenskapsakademien

En energikälla är något som finns i naturen och som kan omvandlas till användbara energiformer som el och värme. Exempel på energikällor är uran, kol, olja, vindar, strömmande vatten, solstrålning och ved eller annan biomassa. Det kan vara primära bränslen som kan eldas: ved, skogsflis, sågspån och halm. Det kan också vara förädlade biobränslen som etanol, biogas och pellets. Även sopor kan vara bioenergi, om det är avfall från biologiskt material.