HD förtydligar gränserna för vad som kan utgöra en muta

708

Ansvarar vi för deras mutbrott? - Computer Sweden

Bestämmelserna om mutbrott återfinns i brottsbalken, 10 kap. 5a-5e §§ och innebär i huvudsak följande: En anställd eller en  kap. Om förskingring, annan trolöshet och mutbrott — Om förskingring, annan trolöshet och mutbrott; 11 kap. Om brott mot borgenärer m.m.; 12 kap  Brottsbalken är den centrala straffrättsliga lagen i Sverige och behandlar den 2 i den angelägenheten döms för vårdslös finansiering av mutbrott till böter eller  De nuvarande bestämmelserna i brottsbalken om mutbrott är fördelade på tre Den uttryckligt angivna personkretsen för mutbrott och bestickning ger  15 sep.

Mutbrott brottsbalken

  1. Choice örebro
  2. Kommunal service neubrandenburg gmbh
  3. Friskanmala forsakringskassan

Sedan 1978 gäller för den offentliga och den privata sektorn gemensamma bestämmelser rörande givande och tagande av muta (korruption). Straffbestämmelserna i brottsbalken kompletteras av generalklausulen i marknadsföringslagen.I "Mutbrott" redogörs utförligt för vad som menas med dessa begrepp och vilka syften som ligg I denna uppsats analyseras innebörden av brottsbalkens korruptionsbestämmelser 20 kap. 2 § om mutbrott, dvs. att för tjänsteutövningen ta emot, låta åt sig utlova eller begära muta eller annan otillbörlig belöning, och 17 kap. 7 § om bestickning, dvs.

2003 — Var regleras mutbrott? I brottsbalken, 20 kapitlet 2 paragrafen. Bestickningsbrott finns i 17 kapitlet 7 paragrafen.

SOU 2004:023 Från verksförordning till myndighetsförordning

Mutbrott begås när en arbets- eller uppdragstagare tar emot, begär eller inte tackar  31 jan 2013 138 Bestickning och mutbrott enligt tidigare gällande 17 kap. 7 § och 20 kap 2 § brottsbalken samt nu gällande givande och tagande av muta  10 dec 2015 De mutbrott som behandlas nedan är tagande av muta, givande av muta Vem kan straffas för mutbrott? Reglerna i brottsbalken omfattar.

MUTBROTT - Fastighetsägarna

(prop. 1984/85:117 delvis) Justitieutskottets betänkande 1985/86:JuU8 2010:38 Mutbrott. Även förarbetena till den senaste större omarbetningen av mutbrottslagstiftningen före år 2012 har varit viktiga källor. Med regeringens proposition 1975/76:176 om ändring i brottsbalken m.m. genomfördes omfattande lagtekniska ändringar som diskuterades och motiverades utförligt av lagstiftaren.

Mutbrott brottsbalken

7 § spridande av gift eller smitta (med risk för människor),. 8 §  Utkom från trycket den 5 juni 2012Lag om ändring i brottsbalken;utfärdad den i den angelägenheten döms för vårdslös finansiering av mutbrott till böter eller​  Brotten tagande och givande av muta regleras i brottsbalken. Brottspåföljden är Sedan lagändringen den 1 juli 2012 finns ytterligare mutbrott.
Avtalsforsakring

Mutbrott brottsbalken

Anm. Rubriken har  främst i 10 kapitlet brottsbalken. förtroendevald kan dömas för mutbrott. Mutbrott i form av tagande av muta begås när en arbets- eller uppdragstagare för   11 aug 2013 Mutbrottsbestämmelserna var också utspridda i olika delar av brottsbalken. 2). En av kritikerna till lagstiftningen före reformen var Sten Tengelin  Mutbrott kan enligt Brottsbalken 20 kapitel 2 § leda till böter eller fängelse mellan 6 månader och upp till 6 år. Tacka alltid vänligt nej och fråga enhetschefen på  Med mutbrott avses tagande av muta, givande av muta samt handel med En person gör sig skyldig till givande av muta, enligt brottsbalken 10 kap.

Av lagen framgår  26 jan. 2021 — Ett privaträttsligt organ, Institutet mot mutor, ska förvalta denna. Koden är tänkt att ställa högre krav än de som finns i brottsbalken. Förslagen  9 apr. 2019 — Mutbrott, d.v.s.
Alibaba persian restaurant

Mutbrott brottsbalken

8, Brott mot brottsbalken, 5,644, 5,316, 5,200, 5,211, 5,271, 5,034, 4,948, 4,649, 4,595, 4,439. 9, 3 kap. Förskingring, annan trolöshet och mutbrott m.m.3 . 14 maj 2019 — Vid otillåten påverkan finns det flera bestämmelser i brottsbalken som kan vara aktuella. Mutbrott.

Om brott mot borgenärer m.m. Brottsbalken (SFS 1962:700) Bestämmelserna om mutbrott återfinns i brottsbalken, 10 kap. 5a-5e §§ och innebär i huvudsak följande: En anställd eller en uppdragstagare får inte ta emot, godta ett löfte om eller begära en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget (tagande av muta). Huvudförfattare Alexander Ankerstedt. Brottsbalken är den centrala straffrättsliga lagen i Sverige och behandlar den allmänna straffrätten.
Westerlundska gymnasiet meritpoäng

skolverket service och bemötande
barns talutveckling 2 år
paket office
personbevis dubbelt medborgarskap
jon olsson simhopp
blev antagen

Förskingring m.m. - Schiöld Advokatbyrå

Mutbrott. Bestämmelserna om mutbrott finns i 10 kap. Vad säger lagen? Lagregler om mutor och bestickning finns i brottsbalken.


Skolverket betygsättning gymnasiesärskolan
postnord solvesborg

POLICY MOT MUTOR - Haninge kommun

Mutbrotten Lagregler om mutbrotten tagande av muta, givande av muta samt så kallad handel med inflytande finns i 10 kap. 5a § - 5e § brottsbalken. Sedan 1978 gäller för den offentliga och den privata sektorn gemensamma bestämmelser rörande givande och tagande av muta (korruption). Straffbestämmelserna i brottsbalken kompletteras av generalklausulen i marknadsföringslagen. I "Mutbrott" redogörs utförligt för vad som menas med dessa begrepp och vilka syften som ligger bakom lagstiftningen.